แนะนำการใช้งานปูนเกร้าท์

 การเกร้าท์ฐานเครื่องจักร ให้พรมน้ำให้เปียกและอิ่มตัว แต่อย่าให้น้ำท่วมขังในรูสลักเกลียว(Bolt) ควรทำการเกร้าท์สลักเกลียว (Anchor Bolt) ก่อน แล้วจึงใช้ปูนเกร้าท์ เกร้าท์ส่วนที่เป็นฐานเครื่องจักรต่อไปตามลำดับ จะต้องควบคุมการไหลของปูนเกร้าท์ให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวกับพื้นผิวคอนกรีตโดยเฉลี่ยไม่ควรต่ำกว่า 10 มม.


การเกร้าท์ใต้แผ่นเหล็ก ให้พรมน้ำให้เปียกชื้นและอิ่มตัวด้วยน้ำล่วงหน้าเป็นเวลา 24 ชม. แต่อย่าให้น้ำท่วมขังจะต้องควบคุมแรงดัน Hydrostatic  ในการเกร้าท์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการไหลของปูนเกร้าท์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควรใช้โซ่หรือสายเคเบิลหรือเส้นลวด คอยลายอีกด้านหนึ่งเพื่อให้เนื้อปูนเกร้าท์สามารถเติมเต็มช่องว่าง และรูโพรงต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ และฟองอากาศที่เก็บกักในเนื้อปูนเกร้าท์ถูกไล่ออกจนหมด

 
 
×