ติดตั้ง พีวีซี วอเตอร์สต๊อป ชนิด Rearguard
การติดตั้งพีวีซี วอเตอร์สต๊อป ชนิด rearguard   นิยมใช้ติดตั้งบนพื้น ใต้ดิน ตามรูปต่อไปนี้

  

ปู พีวีซี วอเตอร์สต๊อป ชนิดrearguard บนพื้นตามแนวที่ต้องการ แล้วนำไม้แบบหรือเหล็กแบบ วางบนพีวีซี วอเตอร์สต๊อป พร้อมสำหรับเทคอนกรีต

ภาพ:โครงการ UBC3 สุขุมวิท24
 
 
×